Publicerad den

Avisktsförklaring

“Vi vill skapa en plats där människor vill mötas fysiskt och digitalt för att lära och inspireras av varandra till en hållbar utveckling av vårt gemensamma arv”

— Initiativtagare och filosof Lars Lindmark