Digital baskunskap

En digital baslinje ( baseline) hjälper dig att hantera din digital miljö, med allt från inloggning på olika enheter till grundläggande tankesätt kring säkerhet och inigritet

Lessons

Om Identitet

Preview

Author: sysadmin8jido

Här går vi igenom hur du använder olika identiteter för att logga in på olika saker. Din smartphone, din dator, Internet etc