WordPress grundkurs

Nomenklatur

Grunder i wordpress

De mest grundläggande begreppen och funktioner för uppbyggnad av en wordpress plats

Lektioner

Visa – Hur är en wordpress site uppbyggd

Grunder specifikt för reconnect

De mest grundläggande begreppen som gäller specifikt för webbplats reconnect.solarxbike.se

Lektioner

Reconnect hemsida Styra synlighet utkast / privat Arkivet Prenumerera på innehåll

Målgrupper

Certifiering WordPress – White