Kursplan WordPress

Denna kurs använder Björkhimlen hemsida (som finns på adress reconnect.solarxbike.se) som underlag för utbildning och utgår ifrån den struktur som används där.

Följande förutsättningar gäller för detta kursinnehåll. Dessa kan uppdateras utan att denna kurs reflekterar de förändring som den skarpa site innehåller.

Tema: Twenty Twenty By WordPress team
Tillägg: Jetpack, Toolset types, Toolset views, Relevanssi, WooCommerce, Zendesk, m.fl
Domän: reconnect.solarxbike.se
Webbhotell: Mebo

Första steget är att ha ett gemensamt språk. Vi har därför samanställt en ordlista med vanligt förekommande ord som används i sammanhanget Webben, Internet, CMS och WordPress

Ordlista


Denna introduktionskurs har som mål att du ska känna igen olika sätt att använda wordpress och kunna utföra ett antal aktiviteter

Målet efter kurs är att du ska kunna

  • Logga in på din webbplats
  • Förstå vilken roll du har och vad den rollen kan göra
  • Förstå skillnad på utseende och innehåll
  • Förstå vilka grundläggande moduler och komponenter som existerar.