Lessons Archive

Om Identitet

Preview

Author: sysadmin8jido

Här går vi igenom hur du använder olika identiteter för att logga in på olika saker. Din smartphone, din dator, Internet etc