Mobil energi

Ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi

Förutsättningar och grundkunskap

  • Elektricitet
  • Elektronik

Mjukvara

Energi

Arbete – utföra zero co2

  • mobilitet

Visa

  • dåds

Instruera

  • e